Przedłużona rekrutacja

Szanowni Państwo,

informujemy o dodatkowym terminie rekrutacji do projektu. Rekrutacja zostanie przeprowadzona wyłącznie dla grupy osób mających miejsce zamieszkania na terenach rewitalizowanych oraz osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. Rekrutacja zostanie przeprowadzona w dniach 12.04-26.04 2018r. Dokumenty rekrutacyjne można składać:

  1. w biurze Partnera  projektu tj. Polska Izba Młodych Przedsiębiorców  Ostrowskiego 30/100 ,53-238 Wrocław od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00 lub
  2. w biurze Lidera projektu tj. Stowarzyszenie Euro-Concret, ul. Kościuszki 35a 50-011 Wrocław II piętro oficyna  od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.15 do 14.15.
  3. listownie/kurierem poprzez wysłanie Formularza rekrutacyjnego na adres biura Partnera projektu lub adres biura projektu
  4. osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub opiekujące się osobami zależnymi w uzasadnionych przypadkach mogą telefonicznie pod numer (71) 723 40 47 zgłosić potrzebę do Beneficjenta odbioru wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych w miejscu ich zamieszkania.