Wnioski o zwrot kosztów dojazdu na szkolenia

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż z uwagi na zakończenie szkoleń dla Uczestników grupy 9 Wnioski o zwrot kosztów dojazdu na szkolenia przyjmowane będą do dnia 20.07.2018r. do godziny 16:00.

Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Warsztaty z przygotowywania biznesplanu

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w związku z przedłużającą się procedurą odwoławczą skutkującą wstrzymaniem szkoleń dla grupy 9 dnia 19.06.2018r. zostaną przeprowadzone sześciogodzinne warsztaty z zakresu pisania biznesplanów. Warsztaty są nieobowiązkowe, a udział w nich jest dobrowolny.

Zajęcie poprowadzi Leszek Dudzik – tematyką środków unijnych zajmuje się od 2003 roku. Od 2005 roku jest trwale związany z organizacjami pozarządowymi, w szczególności ze stowarzyszeniem Polska Izba Młodych Przedsiębiorców. Pomaga w przygotowywaniu projektów społecznych, zarządza projektami, doradza w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania (EFS) i komunikacji. Współtworzył projekty wsparcia zakładania działalności gospodarczej dla grup dewaforyzowanych na rynku pracy. Dodatkowo prowadzi własną działalność gospodarczą z ofertą skierowaną do firm, w ramach której szkoli, doradza,  pisze biznesplany i studia wykonalności. Jest cenionym specjalistą w zakresie funduszy europejskich i doświadczonym przedsiębiorcą.

Warsztaty odbędą się we Wrocławiu, przy ul. Ostrowskiego 30B (budynek SWPS), w sali 54. Zajęcia rozpoczną się o godzinie 10:00.

Wszystkich Uczestników Projektu zainteresowanych udziałem w warsztatach zapraszamy do uczestnictwa.